Ερευνητικό Ευρετήριο Πανεπιστημίου Κρήτης

Το ευρετήριο στοχεύει στην ανάδειξη και την προβολή των ερευνητών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Για την ταξινόμηση της ερευνητικής δραστηριότητας των ερευνητών και των ερευνητικών εργαστηρίων και ομάδων στα επιστημονικά πεδία και τις υποκατηγορίες τους, χρησιμοποιήθηκε το σύστημα κατάταξης ”Frascati/ OECD”.

Για την αναζήτηση των εργαστηρίων και των ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου με δραστηριότητα που σχετίζεται με την βιωσιμότητα, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν οι ετικέτες της UNESCO για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μάθετε περισσότερα

Προσοχή! Η πληροφορία της ιστοσελίδας δεν ειναι επικαιροποιημένη

Εργαστήρια & Ομάδες
Συνεργαζόμενα Εργαστήρια & Ομάδες
Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό
Υποψήφιοι διδάκτορες