Ερευνητικό Ευρετήριο Πανεπιστημίου Κρήτης

Το ευρετήριο στοχεύει στην ανάδειξη και την προβολή των ερευνητών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Για την ταξινόμηση της ερευνητικής δραστηριότητας των ερευνητών και των ερευνητικών εργαστηρίων και ομάδων στα επιστημονικά πεδία και τις υποκατηγορίες τους, χρησιμοποιήθηκε το σύστημα κατάταξης ”Frascati/ OECD”.

Εργαστήρια & Ομάδες
Συνεργαζόμενα Εργαστήρια & Ομάδες
Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό
Υποψήφιοι διδάκτορες