Σχετικά με το Ερευνητικό Ευρετήριο

Στο πλαίσιο του επανασχεδιασμού του κεντρικού ιστοχώρου του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Διευθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφορίας του Κέντρου Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( ΚΥΥΤΠΕ ) και τα Ακαδημαϊκά Τμήματα ανέπτυξαν το Ερευνητικό Ευρετήριο ( https://research-directory.uoc.gr/ ).

pdf - Πλαίσιο λειτουργίας

pdf - Αλλαγές/προσθήκες