Επικοινωνία και ερωτήσεις

Μπορείτε να επικοινωνήσετε :
μέσω e-mail: modip.secretariat@uoc.gr
τηλεφωνικά : 2810 393 378 ,
2810 393 377 ,
2810 393 179