Ερευνητικό Ευρετήριο Πανεπιστημίου Κρήτης

Διδακτικό - Ερευνητικό Προσωπικό

ή αλφαβητικά βάσει επωνύμου

Αποτελέσματα Αναζήτησης ( 36 )

ΒΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Αναπληρωτής καθηγητής

e-mailvakisa AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κλινική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςNευρολογίας και Aισθητηρίων Oργάνων
Γνωστικό Αντικείμενο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Άλλη θέσηΠανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η)
Tηλέφωνο(+30) 2810 392819
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΝευροχειρουργικής [Υπεύθυνος]

ΒΑΛΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μεταδιδακτορικός ερευνητής

e-mailvalatas AT med.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κλινική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΠαθολογίας
Ερευνητικό αντικείμενο Mucosal Immunology
Άλλη θέσηΠανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η)
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 392687
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΓαστρεντερολογίας [Μεταδιδακτορικός Ερευνητής]

ΒΑΜΒΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Καθηγήτρια Α’ βαθμίδας

e-mailvamvakak AT materials.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βιομηχανική Βιοτεχνολογία

Μηχανική - Τεχνολογία Υλικών

Νανοτεχνολογία

Χημεία

ΤμήμαΕπιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Γνωστικό Αντικείμενο Χημεία Υλικών; "'Eξυπνα"/Αποκρίσιμα Πολυμερή Νανοσύνθετα υλικά, Επιστρώσεις και υμένια, Βιοϋλικά, Νανοϋλικά, Πολυηλεκτρολύτες/Πολυαμφολύτες, Μικροπηκτώματα/Υδρογέλες; Υπερμοριακές νανοδομές
Ερευνητικό αντικείμενο ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Άλλη θέσηΙνστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (ΙΗΔΛ), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 545019
ResearcherIDResearcherID Link
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΣυνθετικής Χημείας Υλικών [Υπεύθυνη]
Συνεργαζόμενο ΕργαστήριοΥβριδικών Νανοϋλικών, ΙΗΔΛ-ΙΤΕ - Ομάδα Συνθετικής Χημείας Υλικών [Υπεύθυνη]

ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μεταδιδακτορικός ερευνητής

e-mailj.vamvasakis ΑΤ gmail.com
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Χημεία

Μηχανική - Τεχνολογία Υλικών

ΤμήμαΕπιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ερευνητικό αντικείμενο Νανοϋλικά, Πορώδη Υλικά, Ετερογενής Φωτοκατάλυση
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 545119
Εργαστήρια & ΟμάδεςΠροηγμένη Χημεία Υλικών [Μεταδιδακτορικός Ερευνητής]

ΒΑΠΟΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αναπληρώτρια καθηγήτρια

e-mailvvaporidi AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κλινική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΧειρουργικής
Γνωστικό Αντικείμενο ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ερευνητικό αντικείμενο intensive care, mechanical ventilation, sepsis, cardiopulmonary exercise testing
Άλλη θέσηΠανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η)
Tηλέφωνο(+30) 2810 392585
Εργαστήρια & ΟμάδεςΕντατικής Θεραπείας - Ομάδα ΒΑΠΟΡΙΔΗ [Υπεύθυνη]

ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Αφυπηρετήσας καθηγητής

e-mailvarveris AT med.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κλινική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΑκτινολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Άλλη θέσηΠανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η)
Tηλέφωνο(+30) 2810 392016
Εργαστήρια & ΟμάδεςΑκτινοθεραπευτικής Ογκολογίας [Διευθυντής]

ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συνεργαζόμενος ερευνητής

e-mailvardavas AT tobcontrol.eu
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βασική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΠαθολογίας
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link

ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

e-mailvardal AT chemistry.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Χημεία

ΤμήμαΧημείας
Ερευνητικό αντικείμενο Ανόργανη Χημεία
Tηλέφωνο(+30) 2810-545022

ΒΑΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ομότιμος καθηγητής

e-mailcardio AT med.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κλινική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΠαθολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
Ερευνητικό αντικείμενο Μοριακής Καρδιολογίας
Tηλέφωνο(+30) 2810 392422
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΚαρδιολογίας - Ομάδα ΒΑΡΔΑΣ [Υπεύθυνος]

ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

e-mailmollusca AT nhmc.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βιολογικές Επιστήμες

Επιστήμες Γης & σχετικές Περιβαλλοντικές Επιστήμες

ΤμήμαΜουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (ΣΘΕΤΕ)
Ερευνητικό αντικείμενο Βιογεωγραφία των Χερσαίων Μαλακίων της Μεσογείου με έμφαση στα νησιά και στα βουνά. Συστηματική και Φυλογένεση των Χερσαίων Μαλακίων της Μεσογείου. Οικολογία χερσαίων μαλακίων.
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 393272
Εργαστήρια & ΟμάδεςΜΦΙΚ Εφορία Ασπονδύλων [Υπεύθυνη]

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Αναπληρώτρια καθηγήτρια

e-mailvasilaki AT edc.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Κοινωνικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΤομέαςΠαιδαγωγικής Ψυχολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας
Γνωστικό Αντικείμενο ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ερευνητικό αντικείμενο Γνωστικές Διεργασίες, επιπτώσεις άγχους και κατάθλιψης στη λειτουργία του γνωστικού συστήματος, μνήμη και συναίσθημα, γνωστική επιδημιολογία
Tηλέφωνο(+30) 28310 77616
Εργαστήρια & ΟμάδεςΨυχολογίας και Ειδικής Αγωγής (Ε.Ψ.Ε.Α.) - Ομάδα ΒΑΣΙΛΑΚΗ [Υπεύθυνη]

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

e-maileuavasilakh AT gmail.com
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Νανοτεχνολογία

Μηχανική - Τεχνολογία Υλικών

ΤμήμαΕπιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ερευνητικό αντικείμενο Επιστήμη Υλικών
Tηλέφωνο(+30) 2810 545047
Εργαστήρια & ΟμάδεςΣυνθετικής Χημείας Υλικών [Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια]

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μεταδιδακτορικός ερευνητής: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Υπότροφος

Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Ιστορία και Αρχαιολογία

ΤμήμαΦιλολογίας
Ερευνητικό αντικείμενο Ο ιστορικός στην αρχαία Ρώμη (2ος αιώνας π.Χ.-1ος αιώνας μ.Χ.):κοινωνικό και επαγγελματικό καθεστώς

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΤμήμαΦιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Ερευνητικό αντικείμενο Φαινομενολογία και Νευροαισθητική: Ανιδιοτέλεια και Συναισθηματική Εμπλοκή στην Αισθητική Εμπειρία

ΒΑΣΙΛΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καθηγητής Α' βαθμίδας

e-mailvasil AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Επιστήμες Υγείας

Χημεία

ΤμήμαΧημείας
ΤομέαςΟργανικής Χημείας
Γνωστικό Αντικείμενο Συνθετική Οργανική Χημεία
Ερευνητικό αντικείμενο Syntheses of bioactive natural products; new and enabling methodologies for synthesis; sustainable synthetic technologies based on singlet oxygen chemistry.
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 545074
ResearcherIDResearcherID Link
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΟργανική Σύνθεση [Υπεύθυνος]

ΒΑΦΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναπληρωτής καθηγητής

e-mailvafeas AT fks.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Κοινωνικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κοινωνιολογία

ΤμήμαΦιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
ΤομέαςΘεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 28310 77206
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link

ΒΓΟΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ομότιμος καθηγητής

e-mailavgontzas AT med.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κλινική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΨυχιατρικής & Επιστημών Συμπεριφοράς
Γνωστικό Αντικείμενο ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
Άλλη θέσηΠανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η)
Tηλέφωνο(+30) 2810 392396

ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

e-mailmaria2805 AT gmail.com
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βασική Ιατρική

Κλινική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΠαθολογίας
Άλλη θέσηΠανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η)
Tηλέφωνο(+30) 2810 394629
Εργαστήρια & ΟμάδεςΑιματολογίας - Αιμοποίηση [Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια]

ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομότιμος καθηγητής

e-mailvelegrag AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κλινική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςNευρολογίας και Aισθητηρίων Oργάνων
Γνωστικό Αντικείμενο ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
Άλλη θέσηΠανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η)
Tηλέφωνο(+30) 2810 392680
Εργαστήρια & ΟμάδεςΩτορινολαρυγγολογίας [Υπεύθυνος]

ΒΕΛΩΝΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Επίκουρη καθηγήτρια

e-mailvelonia AT materials.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βιομηχανική Βιοτεχνολογία

Ιατρική Βιοτεχνολογία

Μηχανική - Τεχνολογία Υλικών

Νανοτεχνολογία

Χημεία

ΤμήμαΕπιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Γνωστικό Αντικείμενο ΒΙΟΫΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ερευνητικό αντικείμενο Χημεία Υλικών, Συνθετικά Βιοϋλικά και εφαρμογές, Βιοπολυμερή, Πολυμερή, Κατάλυση, Υπερμοριακή Χημεία
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 394036
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΣυνθετικά Βιοϋλικά - Υπερμοριακής Χημείας [Υπεύθυνη]

ΒΕΝΕΤΗ ΖΩΗ
Συνεργαζόμενη ερευνήτρια

e-mailveneti AT imbb.forth.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βιολογικές Επιστήμες

ΤμήμαΒιολογίας
Ερευνητικό αντικείμενο Επιγενετική, Βλαστικά κύτταρα
Άλλη θέσηΙνστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας - (ΙΤΕ).
Tηλέφωνο(+30) 2810 391142
Συνεργαζόμενο ΕργαστήριοΚυτταρική & Αναπτυξιακή Βιολογία - Βιολογία Γήρανσης, ΙΜΒΒ-ΙΤΕ [Oμάδα: ΔΕΛΙΔΑΚΗΣ] [Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια]

ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

e-maila.venianaki ΑΤ uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Κοινωνικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Ψυχολογία

ΤμήμαΨυχολογίας
Ερευνητικό αντικείμενο Εκπαιδευτική Ψυχολογία και συγκεκριμένα στο πεδίο της Νοημοσύνης, της Αξιολόγησης και παρέμβασης σε μαθητές/τριες με Μαθησιακές Δυσκολίες, προβλήματα συναισθήματος και συμπεριφοράς, με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητας και παρεμβάσεις σε γονείς και σχολικές μονάδες. Συνεργασία εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής.
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 28310 77518
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΕφαρμοσμένης Ψυχολογίας [Ε.ΔΙ.Π.]

ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Αναπληρώτρια καθηγήτρια

e-mailvenieri AT phl.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία

ΤμήμαΦιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
ΤομέαςΦιλοσοφίας
Γνωστικό Αντικείμενο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 28310 77219
Εργαστήρια & ΟμάδεςΦιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης - Ομάδα ΒΕΝΙΕΡΗ [Υπεύθυνη]

ΒΕΝΥΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Αναπληρώτρια καθηγήτρια

e-mailvenihaki AT med.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βασική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΕργαστηριακής Ιατρικής
Γνωστικό Αντικείμενο ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Άλλη θέσηΠανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η)
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 394583
Εργαστήρια & ΟμάδεςΚλινικής Χημείας - Βιοχημείας - Ομάδα ΒΕΝΥΧΑΚΗ [Υπεύθυνη]

ΒΕΡΓΑΔΗ ΕΛΕΝΗ
Επίκουρη καθηγήτρια

e-maileleni.vergadi AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κλινική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΜητέρας - Παιδιού
Γνωστικό Αντικείμενο ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Ερευνητικό αντικείμενο Immune responses in infancy, bacterial infections and host defense
Άλλη θέσηΠανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η)
Tηλέφωνο(+30) 2810.39.2290
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΠαιδιατρικής – Υγείας του Παιδιού [Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια]

ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αναπληρωτής καθηγητής

e-mailpverginis AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βασική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΒασικών Ιατρικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
Ερευνητικό αντικείμενο μηχανισμών ανοσολογικής ρύθμισης με έμφαση στα αυτοάνοσα νοσήματα και στον καρκίνο
Άλλη θέσηΊδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Συνεργαζόμενος Ερευνητής,
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 39.4553
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link

ΒΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
Επίκουρη καθηγήτρια

e-mailmarina.vidaki AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βασική Ιατρική

Βιολογικές Επιστήμες

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΒασικών Ιατρικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο Κυτταρική Μοριακή Βιολογία
Ερευνητικό αντικείμενο Αναπτυξιακή Βιολογία, Κυτταρική-Μοριακή Νευροβιολογία, Ανάπτυξη-Αναγέννηση νευραξόνων
Tηλέφωνο(+30) 2810 39.4573
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΚυτταρική-Μοριακή Νευροβιολοίια [Υπεύθυνη]

ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΦΩΤΕΙΝΗ
Αναπληρώτρια καθηγήτρια

e-mailviltanioti AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία

ΤμήμαΦιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
ΤομέαςΦιλοσοφίας
Γνωστικό Αντικείμενο Αρχαίας Φιλοσοφίας
Ερευνητικό αντικείμενο Αρχαία Φιλοσοφία: Νεοπλατωνισμός, Πρώιμη Ελληνική Φιλοσοφία, Πλάτων, Πυθαγορισμός.
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 28310 77207

ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αναπληρωτής καθηγητής

e-mailvlasop AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Ιστορία και Αρχαιολογία

ΤμήμαΙστορίας & Αρχαιολογίας
ΤομέαςΑρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας
Γνωστικό Αντικείμενο ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ερευνητικό αντικείμενο Αρχαία ελληνική ιστορία, οικονομική, κοινωνική και πολιτική ιστορία της αρχαιότητας
Άλλη θέσηΙνστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+03) 28310- 77360
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΑρχαίας Ιστορίας [Υπεύθυνος]
Συνεργαζόμενο ΕργαστήριοΑρχαίου και Βυζαντινού Κόσμου, ΙΜΣ-ΙΤΕ [Συνεργαζόμενος Ερευνητής]

ΒΛΑΣΣΗΣ ΜΗΝΑΣ
Καθηγητής Α' βαθμίδας

e-mailvlassism AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Κοινωνικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Οικονομία και Επιχειρήσεις

ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ερευνητικό αντικείμενο Οικονομικά της Εργασίας, Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού, Πολιτική Οικονομία Θεσμών και Ρυθμίσεων, Οικονομικά του Επαγγελματικού Αθλητισμού
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 28310 77396
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΟικονομικών των Επιχειρήσεων και Νέων Τεχνολογιών (B.E.NE.TeC.) [Συνεργαζόμενος Ερευνητής]

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καθηγητής Α' βαθμίδας

e-maildvlasso AT materials.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Χημεία

ΤμήμαΕπιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Γνωστικό Αντικείμενο ΡΕΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ερευνητικό αντικείμενο Πολυμερών και Κολλοειδών
Άλλη θέσηΙνστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 394288
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Συνεργαζόμενο ΕργαστήριοΠολυμερών και Κολλοειδών, ΠΚ & ΙΗΔΛ-ΙΤΕ - Ομάδα ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ [Υπεύθυνος]

ΒΟΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Συνεργαζόμενος ερευνητής

e-mailvontas ΑΤ imbb.forth.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Γεωργικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Γεωπονική βιοτεχνολογία

ΤμήμαΒιολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο Μοριακής Εντομολογίας - Επιστήμη των Φυτοφαρμάκων
Ερευνητικό αντικείμενο Φυτοπροστασία, δημόσια υγεία, γεωργικά φάρμακα, βιοτεχνολογία, διαγνωστικά, μοριακή εντομολογία
Άλλη θέσηΚαθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστ. Φυτικής Παραγωγής [Εργ Γ. Φαρμακολογίας] & Ομάδα Μοριακής Εντομολογίας, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας - (ΙΤΕ).
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 391136
ResearcherIDResearcherID Link
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Συνεργαζόμενο ΕργαστήριοΜοριακή Εντομολογία / Επιστήμη των Φυτοφαρμάκων, ΙΜΒΒ-ΙΤΕ [Ομάδα: ΒΟΝΤΑΣ] [Υπεύθυνος]

ΒΟΡΕΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

e-mailvoreadou AT nhmc.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βιολογικές Επιστήμες

Επιστήμες Γης & σχετικές Περιβαλλοντικές Επιστήμες

ΤμήμαΜουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (ΣΘΕΤΕ)
Ερευνητικό αντικείμενο Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Tηλέφωνο(+30) 2810 393278
Εργαστήρια & ΟμάδεςΜΦΙΚ Μονάδα Εκπαίδευσης [Υπεύθυνη]

ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

e-mailvoutsina AT med.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κλινική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΠαθολογίας

ΒΡΕΚΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ
Επίκουρος καθηγητής

e-mailthomas.vrekousis AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κλινική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΜητέρας - Παιδιού
Γνωστικό Αντικείμενο Μαιευτικής - Γυναικολογίας
Ερευνητικό αντικείμενο Γυναικολογική Ογκολογία
Tηλέφωνο(+30) 2810.39.2331

ΒΥΖΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

e-maild.vyzirgiannakis AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Κοινωνικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Πολιτικές Επιστήμες

ΤμήμαΠολιτικής Επιστήμης