Ερευνητικό Ευρετήριο Πανεπιστημίου Κρήτης

Προσοχή! Η πληροφορία της ιστοσελίδας δεν ειναι επικαιροποιημένη

Διδακτικό - Ερευνητικό Προσωπικό

ή αλφαβητικά βάσει επωνύμου

Αποτελέσματα Αναζήτησης ( 36 )

ΒΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Καθηγητής Α' βαθμίδας

e-mailvakisa AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κλινική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςNευρολογίας και Aισθητηρίων Oργάνων
Γνωστικό Αντικείμενο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Άλλη θέσηΠανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η)
Tηλέφωνο(+30) 2810 392819
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΝευροχειρουργικής [Υπεύθυνος]

ΒΑΚΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

e-mailevakonaki AT gmail.com
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Επιστήμες Υγείας

ΤμήμαΙατρικής
Ερευνητικό αντικείμενο Ιατρικές Επιστήμες/Τοξικολογία, Τελομερή, κορτιζόλη, ενδοκρινικοί διαταράκτες, κυτταρική γήρανση, προωρότητα
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΤοξικολογίας & Εγκληματολογικής Χημείας [Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια]

ΒΑΛΙΑΔΗ ΜΑΡΘΑ
Συνεργαζόμενη ερευνήτρια

Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βιολογικές Επιστήμες

ΤμήμαΒιολογίας
Ερευνητικό αντικείμενο θαλάσσια μικροβιολόγια με ενδιαφέρον τόσο για τη θεμελιώδη βιολογία όσο και για την ανάπτυξη τεχνολογίας για την παρακολούθηση των ωκεανών,ανάπτυξη νέων μοριακών βιοαισθητήρων για παρακολούθηση ωκεανών (TechOceanS, H2020)
Άλλη θέσηΙνστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας - (ΙΤΕ).
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο2810394093
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Συνεργαζόμενο ΕργαστήριοΒιοαισθητήρων, ΙΜΒΒ-ΙΤΕ [Ομάδα ΓΚΙΖΕΛΗ] [Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια]

ΒΑΜΒΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Καθηγήτρια Α’ βαθμίδας

e-mailvamvakak AT materials.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βιομηχανική Βιοτεχνολογία

Μηχανική - Τεχνολογία Υλικών

Νανοτεχνολογία

Χημεία

ΤμήμαΕπιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Γνωστικό Αντικείμενο Χημεία Υλικών; "'Eξυπνα"/Αποκρίσιμα Πολυμερή Νανοσύνθετα υλικά, Επιστρώσεις και υμένια, Βιοϋλικά, Νανοϋλικά, Πολυηλεκτρολύτες/Πολυαμφολύτες, Μικροπηκτώματα/Υδρογέλες; Υπερμοριακές νανοδομές
Ερευνητικό αντικείμενο ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Άλλη θέσηΙνστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (ΙΗΔΛ), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 545019
ResearcherIDResearcherID Link
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΣυνθετικής Χημείας Υλικών [Υπεύθυνη]
Συνεργαζόμενο ΕργαστήριοΥβριδικών Νανοϋλικών, ΙΗΔΛ-ΙΤΕ - Ομάδα Συνθετικής Χημείας Υλικών [Υπεύθυνη]

ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μεταδιδακτορικός ερευνητής

e-mailj.vamvasakis ΑΤ gmail.com
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Χημεία

Μηχανική - Τεχνολογία Υλικών

ΤμήμαΕπιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ερευνητικό αντικείμενο Νανοϋλικά; Πορώδη Υλικά; Ετερογενής Φωτοκατάλυση
Tηλέφωνο(+30) 2810 545119
ResearcherIDResearcherID Link
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΧημείας Προηγμένων Υλικών [Μεταδιδακτορικός Ερευνητής]

ΒΑΠΟΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αναπληρώτρια καθηγήτρια

e-mailvvaporidi AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κλινική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΧειρουργικής
Γνωστικό Αντικείμενο ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ερευνητικό αντικείμενο intensive care, mechanical ventilation, sepsis, cardiopulmonary exercise testing
Άλλη θέσηΠανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η)
Tηλέφωνο(+30) 2810 392585
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΠειραματικό Εργαστήριο Ιατρικής Εντατικής Θεραπείας - Ομάδα ΒΑΠΟΡΙΔΗ [Υπεύθυνη]

ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Αφυπηρετήσας καθηγητής

e-mailvarveris AT med.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κλινική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΑκτινολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Άλλη θέσηΠανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η)
Tηλέφωνο(+30) 2810 392016
Εργαστήρια & ΟμάδεςΑκτινοθεραπευτικής Ογκολογίας [Διευθυντής]

ΒΑΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ομότιμος καθηγητής

e-mailcardio AT med.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κλινική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΠαθολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
Ερευνητικό αντικείμενο Μοριακής Καρδιολογίας
Tηλέφωνο(+30) 2810 392422
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΚαρδιολογίας - Ομάδα ΒΑΡΔΑΣ [Υπεύθυνος]

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Αναπληρώτρια καθηγήτρια

e-mailvasilaki AT edc.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Κοινωνικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΤομέαςΠαιδαγωγικής Ψυχολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας
Γνωστικό Αντικείμενο ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ερευνητικό αντικείμενο Γνωστικές Διεργασίες, επιπτώσεις άγχους και κατάθλιψης στη λειτουργία του γνωστικού συστήματος, μνήμη και συναίσθημα, γνωστική επιδημιολογία
Tηλέφωνο(+30) 28310 77616
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΨυχολογίας και Ειδικής Αγωγής (Ε.Ψ.Ε.Α.) - Ομάδα ΒΑΣΙΛΑΚΗ [Υπεύθυνη]

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

e-maileuavasilakh AT gmail.com
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Νανοτεχνολογία

Μηχανική - Τεχνολογία Υλικών

ΤμήμαΕπιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ερευνητικό αντικείμενο Επιστήμη ΥλικώνΕπιστήμη Υλικών-Πολυμερή, υβριδικά υλικά, υλικά για εφαρμογές στην ενέργεια και το περιβάλλον
Tηλέφωνο(+30) 2810 545047
ResearcherIDResearcherID Link
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΣυνθετικής Χημείας Υλικών [Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια]

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Επίκουρη καθηγήτρια

e-mailmarvasila AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κλινική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΠαθολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο Παθολογικής Ογκολογίας

ΒΑΣΙΛΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καθηγητής Α' βαθμίδας

e-mailvasil AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Επιστήμες Υγείας

Χημεία

ΤμήμαΧημείας
ΤομέαςΟργανικής Χημείας
Γνωστικό Αντικείμενο Συνθετική Οργανική Χημεία
Ερευνητικό αντικείμενο Syntheses of bioactive natural products; new and enabling methodologies for synthesis; sustainable synthetic technologies based on singlet oxygen chemistry.
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 545074
ResearcherIDResearcherID Link
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΟργανική Σύνθεση [Υπεύθυνος]

ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Επίκουρη καθηγήτρια

e-mailvasiloudi AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΤομέαςΑνθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ερευνητικό αντικείμενο "Παιδική & εφηβική λογοτεχνία, Ιστορικό μυθιστόρημα, παιδικό περιοδικό, διασκευές, εικονοκείμενα"
Tηλέφωνο(+30) 28310 77589
Εργαστήρια & ΟμάδεςΜελέτης της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση [Συνεργαζόμενος Ερευνητής]

ΒΑΦΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναπληρωτής καθηγητής

e-mailvafeas AT fks.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Κοινωνικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κοινωνιολογία

ΤμήμαΦιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
ΤομέαςΘεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link

ΒΓΟΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ομότιμος καθηγητής

e-mailavgontzas AT med.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κλινική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΨυχιατρικής & Επιστημών Συμπεριφοράς
Γνωστικό Αντικείμενο ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
Άλλη θέσηΠανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η)
Tηλέφωνο(+30) 2810 392396
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link

ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομότιμος καθηγητής

e-mailvelegrag AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κλινική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςNευρολογίας και Aισθητηρίων Oργάνων
Γνωστικό Αντικείμενο ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
Άλλη θέσηΠανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η)
Tηλέφωνο(+30) 2810 392680
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΩτορινολαρυγγολογίας [Υπεύθυνος]

ΒΕΛΩΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
Συνεργαζόμενη ερευνήτρια

e-mailtheodora.velona AT gmail.com
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βασική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΒασικών Ιατρικών Επιστημών
Ερευνητικό αντικείμενο Αναπτυξιακή Νευροβιολογία
Άλλη θέσηΙνστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας - (ΙΤΕ).
Tηλέφωνο(+30) 2810 394547
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Συνεργαζόμενο ΕργαστήριοΝευροεπιστήμες, ΠΚ & ΙΜΒΒ-ΙΤΕ [Ομάδα ΚΑΡΑΓΩΓΕΩΣ] [Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια]

ΒΕΛΩΝΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Επίκουρη καθηγήτρια

e-mailvelonia AT materials.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βιομηχανική Βιοτεχνολογία

Ιατρική Βιοτεχνολογία

Μηχανική - Τεχνολογία Υλικών

Νανοτεχνολογία

Χημεία

ΤμήμαΕπιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Γνωστικό Αντικείμενο ΒΙΟΫΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ερευνητικό αντικείμενο Χημεία Υλικών, Συνθετικά Βιοϋλικά και εφαρμογές, Βιοπολυμερή, Πολυμερή, Κατάλυση, Υπερμοριακή Χημεία
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 394036
ResearcherIDResearcherID Link
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΣυνθετικά Βιοϋλικά - Υπερμοριακής Χημείας [Υπεύθυνη]

ΒΕΝΕΤΗ ΖΩΗ
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ._ Υπότροφος

Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Επιστήμες Υγείας

Βασική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
Ερευνητικό αντικείμενο Επιστήμες Υγείας/Βασική Ιατρική, stem cells,genetics,epigenetics, intestinal, Drosophila

ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

e-maila.venianaki ΑΤ uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Κοινωνικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Ψυχολογία

ΤμήμαΨυχολογίας
Ερευνητικό αντικείμενο Εκπαιδευτική Ψυχολογία και συγκεκριμένα στο πεδίο της Νοημοσύνης, της Αξιολόγησης και παρέμβασης σε μαθητές/τριες με Μαθησιακές Δυσκολίες, προβλήματα συναισθήματος και συμπεριφοράς, με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητας και παρεμβάσεις σε γονείς και σχολικές μονάδες. Συνεργασία εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής.
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 28310 77518
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΕφαρμοσμένης Ψυχολογίας [Ε.ΔΙ.Π.]

ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Αναπληρώτρια καθηγήτρια

e-mailvenieri AT phl.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία

ΤμήμαΦιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
ΤομέαςΦιλοσοφίας
Γνωστικό Αντικείμενο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Ερευνητικό αντικείμενο Φιλοσοφία του νου και της γλώσσας, Βιτγκενστάιν, φιλοσοφία της αντίληψης, γνωσιολογία, φιλοσοφία της θρησκείας
Tηλέφωνο(+30) 28310 77219
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΦιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης - Ομάδα ΒΕΝΙΕΡΗ [Υπεύθυνη]

ΒΕΝΥΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Αναπληρώτρια καθηγήτρια

e-mailvenihaki AT med.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βασική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΕργαστηριακής Ιατρικής
Γνωστικό Αντικείμενο ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Άλλη θέσηΠανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η)
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 394583
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΚλινικής Χημείας - Βιοχημείας - Ομάδα ΒΕΝΥΧΑΚΗ [Υπεύθυνη]

ΒΕΡΓΑΔΗ ΕΛΕΝΗ
Επίκουρη καθηγήτρια

e-maileleni.vergadi AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κλινική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΜητέρας - Παιδιού
Γνωστικό Αντικείμενο ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Ερευνητικό αντικείμενο Immune responses in infancy, bacterial infections and host defense
Άλλη θέσηΠανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η)
Tηλέφωνο(+30) 2810.39.2290
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΠαιδιατρικής – Υγείας του Παιδιού [Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια]

ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αναπληρωτής καθηγητής

e-mailpverginis AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βασική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΒασικών Ιατρικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
Ερευνητικό αντικείμενο μηχανισμών ανοσολογικής ρύθμισης με έμφαση στα αυτοάνοσα νοσήματα και στον καρκίνο
Άλλη θέσηΊδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Συνεργαζόμενος Ερευνητής,
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 39.4553
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link

ΒΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
Επίκουρη καθηγήτρια

e-mailmarina.vidaki AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βασική Ιατρική

Βιολογικές Επιστήμες

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΒασικών Ιατρικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο Κυτταρική Μοριακή Βιολογία
Ερευνητικό αντικείμενο Αναπτυξιακή Βιολογία, Κυτταρική-Μοριακή Νευροβιολογία, Ανάπτυξη-Αναγέννηση νευραξόνων
Tηλέφωνο(+30) 2810 39.4573
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΚυτταρική-Μοριακή Νευροβιολογία [Υπεύθυνη]

ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΦΩΤΕΙΝΗ
Αναπληρώτρια καθηγήτρια

e-mailviltanioti AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία

ΤμήμαΦιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
ΤομέαςΦιλοσοφίας
Γνωστικό Αντικείμενο Αρχαίας Φιλοσοφίας
Ερευνητικό αντικείμενο Αρχαία Φιλοσοφία: Νεοπλατωνισμός, Πρώιμη Ελληνική Φιλοσοφία, Πλάτων, Πυθαγορισμός.
Tηλέφωνο(+30) 28310 77207
Εργαστήρια & ΟμάδεςΦιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης [Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια]

ΒΙΤΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΑ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

e-mailvitalaki AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Κοινωνικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Ψυχολογία

ΤμήμαΦιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
ΤομέαςΘεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών
Ερευνητικό αντικείμενο Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Παιδαγωγική έρευνα
Tηλέφωνο(+30) 2831077208
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΔιδακτικής Άσκησης και Εκπαιδευτικής Έρευνας [Ε.ΔΙ.Π.]
Ψυχολογίας [Ε.ΔΙ.Π.]

ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αναπληρωτής καθηγητής

e-mailvlasop AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Ιστορία και Αρχαιολογία

ΤμήμαΙστορίας & Αρχαιολογίας
ΤομέαςΑρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας
Γνωστικό Αντικείμενο ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ερευνητικό αντικείμενο Αρχαία ελληνική ιστορία, οικονομική, κοινωνική και πολιτική ιστορία της αρχαιότητας
Άλλη θέσηΙνστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΑρχαίας Ιστορίας [Υπεύθυνος]
Συνεργαζόμενο ΕργαστήριοΑρχαίου και Βυζαντινού Κόσμου, ΙΜΣ-ΙΤΕ [Συνεργαζόμενος Ερευνητής]

ΒΛΑΣΣΗΣ ΜΗΝΑΣ
Καθηγητής Α' βαθμίδας

e-mailvlassism AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Κοινωνικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Οικονομία και Επιχειρήσεις

ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ερευνητικό αντικείμενο Οικονομικά της Εργασίας, Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού, Πολιτική Οικονομία Θεσμών και Ρυθμίσεων, Οικονομικά του Επαγγελματικού Αθλητισμού
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 28310 77396
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΟικονομικών των Επιχειρήσεων και Νέων Τεχνολογιών (B.E.NE.TeC.) [Συνεργαζόμενος Ερευνητής]

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καθηγητής Α' βαθμίδας

e-maildvlasso AT materials.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Χημεία

ΤμήμαΕπιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Γνωστικό Αντικείμενο ΡΕΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ερευνητικό αντικείμενο Πολυμερών και Κολλοειδών, ρεολογία, δυναμική
Άλλη θέσηΙνστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 394288
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Συνεργαζόμενο ΕργαστήριοΠολυμερών και Κολλοειδών, ΙΗΔΛ-ΙΤΕ - Ομάδα ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ [Υπεύθυνος]

ΒΛΑΧΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
Καθηγήτρια εφαρμογών (πρώην Λέκτορας)

e-mailblachadim AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Κοινωνικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Πολιτικές Επιστήμες

ΤμήμαΠολιτικής Επιστήμης
Ερευνητικό αντικείμενο Πολιτικές Μετανάστευσης - Προσφύγων - Μειονοτήτων
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link

ΒΟΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Συνεργαζόμενος ερευνητής

e-mailvontas ΑΤ imbb.forth.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Γεωργικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Γεωπονική βιοτεχνολογία

ΤμήμαΒιολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο Μοριακής Εντομολογίας - Επιστήμη των Φυτοφαρμάκων
Ερευνητικό αντικείμενο Φυτοπροστασία, δημόσια υγεία, γεωργικά φάρμακα, βιοτεχνολογία, διαγνωστικά, μοριακή εντομολογία
Άλλη θέση(1) Διευθυντής, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). (2) Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστ. Φυτικής Παραγωγής [Εργ Γ. Φαρμακολογίας] & Ομάδα Μοριακής Εντομολογίας,
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 391136
ResearcherIDResearcherID Link
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Συνεργαζόμενο ΕργαστήριοΜοριακή Εντομολογία / Επιστήμη των Φυτοφαρμάκων, ΙΜΒΒ-ΙΤΕ [Ομάδα: ΒΟΝΤΑΣ] [Υπεύθυνος]

ΒΟΥΤΥΡΙΤΣΑ ΕΡΡΙΚΑ
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

e-mailevoutyritsa AT materials.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Χημεία

ΤμήμαΕπιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ερευνητικό αντικείμενο ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ: ΒΙΟΫΒΡΙΔΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ-ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ, ΑΜΦΙΦΙΛΕΣ ΝΑΝΟΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ -Οργανοκατάλυση
Tηλέφωνο2810 545020
Εργαστήρια & ΟμάδεςΣυνθετικά Βιοϋλικά - Υπερμοριακής Χημείας [Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια]

ΒΡΕΚΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ
Επίκουρος καθηγητής

e-mailthomas.vrekousis AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κλινική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΜητέρας - Παιδιού
Γνωστικό Αντικείμενο Μαιευτικής - Γυναικολογίας
Ερευνητικό αντικείμενο Γυναικολογική Ογκολογία
Tηλέφωνο(+30) 2810.39.2331
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link

ΒΡΕΤΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

e-mailevretudaki AT edc.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Κοινωνικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

ΤμήμαΠαιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
Tηλέφωνο(+30) 28310 77663
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link

ΒΥΖΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

e-maild.vyzirgiannakis AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Κοινωνικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Πολιτικές Επιστήμες

ΤμήμαΠολιτικής Επιστήμης
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link