Ερευνητικό Ευρετήριο Πανεπιστημίου Κρήτης

Προσοχή! Η πληροφορία της ιστοσελίδας δεν ειναι επικαιροποιημένη

Διδακτικό - Ερευνητικό Προσωπικό

ή αλφαβητικά βάσει επωνύμου

Αποτελέσματα Αναζήτησης ( 1 )

MONTAGNON TAMSYN
Συνεργαζόμενη ερευνήτρια

e-mailmontagn AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βασική Ιατρική

Χημεία

ΤμήμαΧημείας
ΤομέαςΟργανικής Χημείας
Ερευνητικό αντικείμενο Σύνθεση βιοδραστικών μορίων και μοτίβων. Νέες τεχνολογίες οργανικής σύνθεσης με έμφαση στην πράσινη και βιώσιμη χημεία
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 54.5086
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΟργανική Σύνθεση [Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια]