Ερευνητικό Ευρετήριο Πανεπιστημίου Κρήτης

Διδακτικό - Ερευνητικό Προσωπικό

ή αλφαβητικά βάσει επωνύμου

Αποτελέσματα Αναζήτησης ( 38 )

ΧΑΛΕΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καθηγητής Α' βαθμίδας

e-mailchalepak AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βιολογικές Επιστήμες

ΤμήμαΒιολογίας
ΤομέαςΒιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας & Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης
Γνωστικό Αντικείμενο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
Ερευνητικό αντικείμενο Εξωκυττάριος Χώρος, Βασική Μεμβράνη
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 394359
Εργαστήρια & ΟμάδεςΚυτταρικής Μοριακής Βιολογίας [Υπεύθυνος]

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αφυπηρετήσας καθηγητής

e-mailchalk AT med.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κλινική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΧειρουργικής
Γνωστικό Αντικείμενο ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ
Άλλη θέσηΠανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η)
Tηλέφωνο(+30) 2810 392380
Εργαστήρια & ΟμάδεςΓενικής Χειρουργικής [Συνεργαζόμενος Ερευνητής]

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

e-mailem.chalkiadakis AT edc.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Ιστορία και Αρχαιολογία

ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΤομέαςΑνθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Tηλέφωνο(+30) 28310 77628

ΧΑΜΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καθηγητής Α' βαθμίδας

e-mailhamilos AT med.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βιολογικές Επιστήμες

Επιστήμες Υγείας

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΕργαστηριακής Ιατρικής
Γνωστικό Αντικείμενο ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ
Ερευνητικό αντικείμενο Ανοσολογία Μυκήτων
Άλλη θέση[1] Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ)του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας - (ΙΤΕ). [2] Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η)
Tηλέφωνο(+30) 2810 394560
Εργαστήρια & ΟμάδεςΚλινικής Μικροβιολογίας και Μικροβιακής Παθογένεσης [Διευθυντής]
Συνεργαζόμενο ΕργαστήριοΛοιμώδη Νοσήματα & Ανοσολογία του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ [Ομάδα ΧΑΜΗΛΟΣ] [Δ/ντης ή Υπεύθυνος]

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Καθηγητής Α' βαθμίδας

e-mailnchan AT chemistry.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Χημεία

ΤμήμαΧημείας
ΤομέαςΧημείας Περιβάλλοντος και Αναλυτικής Χημείας
Γνωστικό Αντικείμενο ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ-ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ερευνητικό αντικείμενο Χημικών Αισθητήρων και Βιοαισθητήρων
Tηλέφωνο(+30) 2810 545018
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΑναλυτικής Χημείας [Διευθυντής]

ΧΑΝΟΥΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

e-mailk.chanoumidou AT gmail.com
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βασική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΒασικών Ιατρικών Επιστημών
Ερευνητικό αντικείμενο Πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα, Μυελίνοποίηση, Μελέτη ασθενειών του ΚΝΣ
Tηλέφωνο(+30) 2810391916
Εργαστήρια & ΟμάδεςΦαρμακολογία [Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια]

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καθηγητής Α' βαθμίδας

e-mailchara AT iesl.forth.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Φυσική

ΤμήμαΦυσικής
ΤομέαςΑτομική και Μοριακή Φυσική
Γνωστικό Αντικείμενο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
Ερευνητικό αντικείμενο Atomic and Molecular Physics, Atoms in strong electromagnetic fields Coherent phenomena, Multiphoton processes, Short wavelength generation, Coherent XUV sources, Atomic and molecular spectroscopy, Laser - surface interactions, Laser based material characterization.
Άλλη θέσηΙνστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 391464
ResearcherIDResearcherID Link
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Συνεργαζόμενο ΕργαστήριοAttosecond Science, ΙΗΔΛ-ΙΤΕ [Υπεύθυνος]

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μεταδιδακτορικός ερευνητής: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Υπότροφος

e-mailgcharal ΑΤ uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Μηχανική - Τεχνολογία Υλικών

Νανοτεχνολογία

Χημεία

ΤμήμαΧημείας
ΤομέαςΑνόργανης Χημείας
Ερευνητικό αντικείμενο Ανάπτυξη Βιο-εμπνεόμενων Φωτοκαταλυτικών Συστημάτων Παραγωγής Η2 και Αναγωγής CO2
Tηλέφωνο(+30) 2810 545036
ResearcherIDResearcherID Link
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΒιοανόργανης Χημείας [Μεταδιδακτορικός Ερευνητής]

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αναπληρωτής καθηγητής

e-mailcharalampn AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βασική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΒασικών Ιατρικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Ερευνητικό αντικείμενο Φαρμακολογία
Άλλη θέσηΙνστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ)του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας - (ΙΤΕ).
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 39 4519, (+30) 2810 394528
ResearcherIDResearcherID Link
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΑναγεννητική Φαρμακολογία [Υπεύθυνος]
Συνεργαζόμενο ΕργαστήριοΝευροεπιστήμες του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ [Ομάδα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ] [Δ/ντης ή Υπεύθυνος]

ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Μεταδιδακτορικός ερευνητής

e-mailcharizopouloun AT gmail.com
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βασική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΒασικών Ιατρικών Επιστημών
Ερευνητικό αντικείμενο Γονιδιακή Ρύθμιση
Tηλέφωνο(+30) 2810 394530
Συνεργαζόμενο ΕργαστήριοΓονιδιακή Ρύθμιση & Επιγενετική του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ [Ομάδα: ΚΑΡΔΑΣΗΣ] [Μεταδιδακτορικός Ερευνητής]

ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΤΖΕΛΙΝΑ
Καθηγήτρια Α’ βαθμίδας

e-mailharlaftis AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Ιστορία και Αρχαιολογία

ΤμήμαΙστορίας & Αρχαιολογίας
ΤομέαςΙστορίας Νεοτέρων Χρόνων
Γνωστικό Αντικείμενο Ναυτιλιακής Ιστορίας
Ερευνητικό αντικείμενο ναυτιλιακή ιστορία, οικονομική και κοινωνική ιστορία, ιστορία επιχειρήσεων, παγκόσμια ιστορία και ιστορία διασποράς.
Άλλη θέσηΔιευθύντρια, Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 28310 77344

ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καθηγητής Α' βαθμίδας

e-mailvassilis AT physics.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Φυσική

ΤμήμαΦυσικής
ΤομέαςΑστροφυσική και Διαστημική Φυσική
Γνωστικό Αντικείμενο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
Ερευνητικό αντικείμενο Observational Extragalactic Astrophysics, with emphasis in Space Infrared Astronomy
Άλλη θέση[1] Ινστιτούτο Αστροφυσκής (ΙΑ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). [2] Εθνικού Ινστιτούτου Επιστημών της Γης και Αστρονομίας (INSU) της Γαλλίας. [3] Ομάδας Εργασίας Αστρονομίας (AWG) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA)
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 394216
ResearcherIDResearcherID Link
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Συνεργαζόμενο ΕργαστήριοΑστροφυσική Ομάδα - Αστεροσκοπείο Σκίνακα, ΠΚ & ΙΑ-ΙΤΕ [Διευθυντής]

ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Αναπληρωτής καθηγητής

e-mailharman AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Μαθηματικά

Φυσική

ΤμήμαΜαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
ΤομέαςΕφαρμοσμένα Μαθηματικά: Επιστημονικοί Υπολογισμοί και Μοντελοποίηση
Γνωστικό Αντικείμενο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
Ερευνητικό αντικείμενο Μαθηματική και υπολογιστική μοντελοποίηση πολύπλοκων μοριακών συστημάτων. Μέθοδοι ανάλυσης μεγάλων δεδομένων. Ιεραρχική μοντελοποίηση πολλαπλών κλιμάκων.
Άλλη θέσηΙνστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (IYM-ΙΤΕ)
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 39-3735
ResearcherIDResearcherID Link
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΜαθηματική και Υπολογιστική Μοντελοποίηση Πολύπλοκων Μοριακών Συστημάτων [Υπεύθυνος]
Συνεργαζόμενο ΕργαστήριοΕφαρμοσμένη Ανάλυση & Μοντελοποίηση του IYM-ΙΤΕ - Μοριακή Μοντελοποίηση [Συνεργαζόμενος Ερευνητής]

ΧΑΡΟΒΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Συνεργαζόμενη ερευνήτρια

e-mailcharova AT imbb.forth.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βιολογικές Επιστήμες

ΤμήμαΒιολογίας
Ερευνητικό αντικείμενο Μικροβιολογία / Γενετική βακτηρίων / Μοριακή Βιολογία / Πρωτεϊνική Βιοχημεία / Βιοπληροφορική ανάλυση πρωτεϊνικής αλληλουχίας / Απομονωση και Χαρακτηρισμός πρωτεινικών συμπλόκων / Χαρακτηρισμός αμυλοειδών / Μελέτη biofilm / Δομική βιολογία
Άλλη θέσηΙνστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας - (ΙΤΕ).
Tηλέφωνο(+30) 2810 394072
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Συνεργαζόμενο ΕργαστήριοΜοριακή Βιολογία Φυτών, ΙΜΒΒ-ΙΤΕ [Ομάδα: ΜΟΣΧΟΥ] [Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια]

ΧΑΤΖΑΚΗ-ΤΖΩΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

e-mailtzorakia AT med.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΨυχιατρικής και Eπιστημών Συμπεριφοράς
Tηλέφωνο(+30) 2810 394717

ΧΑΤΖΗ ΒΑΪΑ-ΛΗΔΑ
Επίκουρη καθηγήτρια

e-maillchatzi AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Επιστήμες Υγείας

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΚοινωνικής Ιατρικής
Γνωστικό Αντικείμενο ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Άλλη θέση[1] University of Southern California. [2] Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η)
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 394612
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΔιατροφική Επιδημιολογία [Υπεύθυνη]

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
Αναπληρώτρια καθηγήτρια

e-mailaspahatz AT edc.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Γλώσσες και Λογοτεχνία

ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΤομέαςΘεωρίας και Κοινωνιολογίας της Παιδείας
Γνωστικό Αντικείμενο ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ερευνητικό αντικείμενο κοινωνιογλωσσολογία, διγλωσσία, ελληνική ως δεύτερη γλώσσα
Tηλέφωνο(+30) 28310 77613
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΔιαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) [Διευθύντρια]

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Επίκουρη καθηγήτρια

e-mailel.hatzidaki AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κλινική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΜητέρας - Παιδιού
Γνωστικό Αντικείμενο Νεογνολογίας
Ερευνητικό αντικείμενο Neonatal Intensive Care, Nutrition, Infections
Άλλη θέσηΠανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η)

ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ομότιμος καθηγητής

e-mailhadjidim AT math.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Μαθηματικά

ΤμήμαΜαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Γνωστικό Αντικείμενο ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ερευνητικό αντικείμενο Αριθμητική ανάλυση.

ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ομότιμος καθηγητής

Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Ιστορία και Αρχαιολογία

ΤμήμαΙστορίας & Αρχαιολογίας
ΤομέαςΙστορίας Νεοτέρων Χρόνων
Γνωστικό Αντικείμενο Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων
Άλλη θέσηΠρώην Διευθυντής, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Συνεργαζόμενο ΕργαστήριοΜεσογειακής και Παγκόσμιας Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, IMΣ-ΙΤΕ [Συνεργαζόμενος Ερευνητής]

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αναπληρώτρια καθηγήτρια

e-mailmchatzin AT materials.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Ιατρική μηχανική

Μηχανική - Τεχνολογία Υλικών

ΤμήμαΕπιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Γνωστικό Αντικείμενο Βιοϋλικά στην Εμβιομηχανική
Ερευνητικό αντικείμενο Βιοϋλικά, Βιοϊατρική Μηχανική, Μηχανική Ιστών, Αναγεννητική Ιατρική
Άλλη θέσηΙνστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30 2810 394276
ResearcherIDResearcherID Link
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΒιοϋλικών στην Ιστοτεχνολογία [Υπεύθυνη]
Συνεργαζόμενο ΕργαστήριοΥβριδικών Νανοϋλικών, ΙΗΔΛ-ΙΤΕ - Ομάδα Βιοϋλικών στην Ιστοτεχνολογία [Υπεύθυνη]

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ
Ομότιμος καθηγητής

Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Ιστορία και Αρχαιολογία

Τέχνες (τέχνες, ιστορία της τέχνης, παραστατικές τέχνες, μουσική)

ΤμήμαΙστορίας & Αρχαιολογίας
ΤομέαςΑρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Γνωστικό Αντικείμενο Ιστορία της Τέχνης
Άλλη θέσηΙνστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ): Επίτιμο Μέλος

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Συνεργαζόμενη ερευνήτρια

e-mailgeorgiach AT imbb.forth.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βιολογικές Επιστήμες

Επιστήμες Υγείας

ΤμήμαΒιολογίας
Ερευνητικό αντικείμενο γενωμική αστάθεια & μηχανισμοί επιδιόρθωσης DNA βλαβών, φυσιολογία και ανάπτυξη θηλαστικών, μηχανισμοί γήρανσης, κυτταρική βιολογία, γενετική-βιοχημεία και μοριακή βιολογία
Άλλη θέσηΙνστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας - (ΙΤΕ).
Tηλέφωνο(+30) 2810 391072
Συνεργαζόμενο ΕργαστήριοΑσταθερότητα Γονιδιώματος και Φυσιολογία θηλαστικών Εργαστήριο, ΙΜΒΒ-ΙΤΕ [Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια]

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ομότιμος καθηγητής

e-mailchatzipt AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Γλώσσες και Λογοτεχνία

ΤμήμαΦιλολογίας
Άλλη θέσηΕπίτιμο Μέλος του Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Συνεργαζόμενο ΕργαστήριοΘεατρολογίας - Κινηματογράφου, ΙΜΣ-ΙΤΕ [Συνεργαζόμενος Ερευνητής]

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αναπληρωτής καθηγητής

e-mailp.chatzipa ATuoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Μαθηματικά

ΤμήμαΜαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
ΤομέαςΕφαρμοσμένα Μαθηματικά: Επιστημονικοί Υπολογισμοί και Μοντελοποίηση
Γνωστικό Αντικείμενο ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ερευνητικό αντικείμενο Αριθμητική ανάλυση. Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων.
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 39-3871
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Συνεργαζόμενο ΕργαστήριοΑριθμητική Ανάλυση & Υπολογιστική Επιστήμη του IYM-ΙΤΕ [Συνεργαζόμενος Ερευνητής]

ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Επίκουρη καθηγήτρια

e-mailshajistef AT edc.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Κοινωνικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

ΤμήμαΠαιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
Γνωστικό Αντικείμενο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ
Ερευνητικό αντικείμενο history of institutions of education, history of preschool education, history of pedagogical ideas, history of Greek education, educational reforms, education policy.
Tηλέφωνο(+30) 28310 77708
Εργαστήρια & ΟμάδεςΠαιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών [Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια]

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Αφυπηρετήσας καθηγητής

e-mailchatzop AT physics.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Φυσική

ΤμήμαΦυσικής
ΤομέαςΕφαρμοσμένη Φυσική
Γνωστικό Αντικείμενο ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Ερευνητικό αντικείμενο Molecular Beam Epitaxy of semiconductor materials
Άλλη θέσηΙνστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 394109
ResearcherIDResearcherID Link
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Συνεργαζόμενο ΕργαστήριοΜικρο/Νανο Ηλεκτρονική, ΠΚ & ΙΗΔΛ-ΙΤΕ [Συνεργαζόμενος Ερευνητής]

ΧΑΤΗΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Αφυπηρετήσασα καθηγήτρια

e-mailchatirak AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Κοινωνικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Ψυχολογία

ΤμήμαΨυχολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ερευνητικό αντικείμενο Κλινικής Ψυχολογίας και της Ψυχολογίας Υγείας για παιδιά και εφήβους - ποιότητα ζωής των παιδιών και εφήβων με χρόνια, σοβαρά και απειλητικά για τη ζωή νοσήματα (π.χ., καρκίνος).
Tηλέφωνο(+30) 28310 77533

ΧΕΛΙΔΟΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ομότιμος καθηγητής

Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κλινική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςNευρολογίας και Aισθητηρίων Oργάνων
Ερευνητικό αντικείμενο ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
Εργαστήρια & ΟμάδεςΩτορινολαρυγγολογίας [Συνεργαζόμενος Ερευνητής]

ΧΙΤΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ._ Υπότροφος

e-mailhizanidis AT physics.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Φυσική

ΤμήμαΦυσικής
ΤομέαςΠυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια
Ερευνητικό αντικείμενο SQUID metamaterials: chimera states and spatio-temporal dynamics
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 394235
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link

ΧΛΑΠΑΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Επίκουρη καθηγήτρια

e-mailchlapane AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Κοινωνικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

ΤμήμαΠαιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
Γνωστικό Αντικείμενο ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ερευνητικό αντικείμενο Προσχολική Παιδαγωγική, Διδακτική Μεθοδολογία Προσχολικής Εκπαίδευσης, Γραμματισμός στην πρώιμη παιδική ηλικία
Tηλέφωνο(+30) 28310 77696
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΠαιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών [Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια]

ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Αναπληρωτής καθηγητής

e-mailgchlouve AT med.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Επιστήμες Υγείας

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΚοινωνικής Ιατρικής
Γνωστικό Αντικείμενο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Tηλέφωνο(+30) 2810 394682
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & ΟμάδεςΒιοστατιστικής [Διευθυντής]

ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Καθηγητής Α' βαθμίδας

e-mailahurdakis AT edc.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Κοινωνικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΤομέαςΘεωρίας και Κοινωνιολογίας της Παιδείας
Γνωστικό Αντικείμενο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ερευνητικό αντικείμενο Ιστορία της Παιδείας, Έμφυλη Ιστορία-Ιστορική εκπαίδευση- Μικροϊστορία- Ιστορία από τα "Κάτω"- Τοπική Ιστορία
Tηλέφωνο(+30) 28310 77611
Εργαστήρια & ΟμάδεςΚέντρο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος (ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε.) [Διευθυντής]

ΧΟΧΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Μεταδιδακτορικός ερευνητής

e-mailsurreydimos AT hotmail.com
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Βιολογικές Επιστήμες

Επιστήμες Υγείας

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΕργαστηριακής Ιατρικής
Ερευνητικό αντικείμενο Ζωονοτικά παθογόνα, υδατογενή παθογόνα, μικροβιολογία, μοριακή βιολογία, επιδημιολογία
Εργαστήρια & ΟμάδεςΚλινικής Μικροβιολογίας και Μικροβιακής Παθογένεσης [Μεταδιδακτορικός Ερευνητής]

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καθηγητής Α' βαθμίδας

e-mailchristop AT csd.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Φυσικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Επιστήμες Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΤμήμαΕπιστήμης Υπολογιστών
Γνωστικό Αντικείμενο ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ερευνητικό αντικείμενο Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστήματων για τον Παγκόσμιο Ιστό, Επεξεργασίας και Ανάλυσης Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας, Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Συστημάτων Επιστημονικών Δεδομένων
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 391628
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link

ΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναπληρωτής καθηγητής

e-mailchronis AT materials.uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Μηχανική - Τεχνολογία Υλικών

Νανοτεχνολογία

ΤμήμαΕπιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Γνωστικό Αντικείμενο ΒΙΟΜΟΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ερευνητικό αντικείμενο MEMS, βιοαισθητήρες, μικροσυστήματα και μικρορευστομηχανικές κατασκευές
Άλλη θέση[1] Department of Mechanical Engineering, University of Michigan, Ann Arbor; [2] Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»)
ΙστοσελίδαΠροσωπική Ιστοσελίδα
Tηλέφωνο(+30) 2810 394288

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Μεταδιδακτορικός ερευνητής

e-mailschronopoulos ΑΤ gmail.com
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Γλώσσες και Λογοτεχνία

ΤμήμαΦιλολογίας
ΤομέαςΚλασικών Σπουδών
Ερευνητικό αντικείμενο Δίφιλος, Testimonia & Αποσπάσματα 1-59. Υπομνηματισμένη Έκδοση και Μοντέλο Ψηφιακής έκδοσης
Μελετητής GoogleGoogle Scholar Link
Εργαστήρια & Ομάδες Κλασικών Σπουδών [Μεταδιδακτορικός Ερευνητής]

ΧΡΥΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Καθηγητής Α' βαθμίδας

e-mailchrysose AT uoc.gr
Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

Υποκατηγορία Επιστημονικού Πεδίου

Κλινική Ιατρική

ΤμήμαΙατρικής
ΤομέαςΧειρουργικής
Γνωστικό Αντικείμενο ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Άλλη θέσηΠανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η)
Tηλέφωνο(+30) 2810 392307
Εργαστήρια & ΟμάδεςΓενικής Χειρουργικής [Συνεργαζόμενος Ερευνητής]